30 Mart 2014 Pazar

Dünyayı nasıl bu hale getirdik? - Gezegenimiz S.O.S sinyalini veriyor!


12 Ocak 2013 - 02:30 Milliyet.com.tr » Gündem» Haber
Dünyayı nasıl bu hale getirdik? - Gezegenimiz S.O.S sinyalini veriyor!
Her gün milyonlarca ton atığı ekosisteme bırakıyoruz. Bu kadar ağır yükün altında gezegenimiz ‘S.O.S’ veriyor. ‘Yavaş Dünya’ sistemiyle yaşamımızı doğanın kendini yenileme hızına indirmeliyiz


29 Mart 2014 Cumartesi

Başlık : İsrail’de Suyun Önemi ________________________________________ Yazar : Prof. Dr. Zafer AYVAZ


Dünya nüfusunun artması ve temiz su kaynaklarının azalması sebebiyle, önümüzdeki 15 yıl içinde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarında % 35’lik bir azalma olacağı tahmin edilmektedir. Bu kıtlık, suyu 21. yüzyılın petrolü haline dönüştürecektir. Dünya Sağlık Örgütü, sudan kaynaklanan hastalıkların önüne geçmek için,temiz suyun önemine dikkat çekiyor  Bu bakımdan temiz su temini ve suyun verimli kullanımı konusunda dünyada ileri araştırmalar yapılıyor. Su, İsrail için de çok önemli.

Bu alanda büyük atılımlar gerçekleştiren güney komşumuz, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği “Uluslar arası Su ve Çevre Teknolojisi Haftası” kapsamında, 30 Ekim-1 Kasım 2007 tarihleri arasında kısa adı WATEC olan “Su Teknolojileri ve Çevre Kontrolü” konulu bir de fuar gerçekleştirecek. Hem bu fuarla ilgili bilgi vermek, hem de ülkenin su teknolojilerindeki konumunu göstermek amacıyla İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı, İsrail Çevre Koruma Bakanlığı ve İsrail Dışişleri Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri bir tanıtım gezisine davet aldım. Telaviv merkezli 3 günlük bu geziye dünyanın birçok ülkesinden çevre gazetecileri davetliydi.

Gezi kapsamında, Weizmann Bilim Enstitüsü, güneş enerjisi santrali, ileri atık su arıtma tesisi, deniz suyundan tatlı su üretme tesisleri, su sektöründe kullanılan plastikleri, filtreleri ve bağlantı elemanlarını üreten tesisler, su ürünleri üretim tesisi, ülkenin ana su tedarik işletmesi, gübrelerden biyogaz üreten tesis, Ziraat Fakültesi ve  katı atık işleme tesisi gibi birçok işletme ziyaret edildi. Oldukça faydalı ve bilgilendirici olan bu gezinin su sektörüne yönelik izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu gezide yakından gördük ki, ((Israil suya büyük değer veriyor. Temiz su kaynakları kısıtlı olduğundan atık sularbile arıtılarak büyük ölçüde kullanılıyor. Ülke, arıtılmış suyun kullanım miktarı açısından Kaliforniya’dan sonra dünyada ikinci. ))

3 Mart 2014 Pazartesi

Ziya Paşanın meşhur terkib-i bentlerinden biri.     
Terkib-i Bend 10
İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı
Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni çıktı

(Yükselmek, iyi bir mevkiye gelmek için dostlarını çekiştirmek yeni çıktı, önceleri bu beceriksizliği bilmezdik, bu da yeni çıktı)

Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadâkat modalandı
Nâmus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı

(Hırsızlık çoğalıp sadakat sözü
moda haline geldi, namusu bitirdik, hamiyet yeni çıktı)

Düşmanlara ahbâbını zemm oldu zerafet
Dildardan ağyâra şikâyet yeni çıktı

(Düşmanlara dostları yermek bir incelik oldu; başkalarına gönül dostlarından şikayet yeni çıktı)

Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu
Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı

(Sâdık kişileri aşağılama, reddetme benimsenir oldu; hırsızlara ikram ve yardım yeni çıktı)

Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
Hainlere amma ki riayet yeni çıktı

(Her ne kadar doğruyu söyleyenler de önceleri nefretle karşılanmışsa da ancak hainlere uyma yeni çıktı)

Evrak ile ilân olunur cümle nizâmât
Elfâz ile terfîh-i ra'iyyet yeni çıktı

(Bütün düzenlemeler bazı kâğıtlar ile ilan olunur, söz ile halkın refaha eriştirilmesi ise yeni çıktı)

Âciz olanın ketm olunur hakk-ı sarîhi
Mahmîleri
her yerde himâyet yeni çıktı

(Güçsüz olanın
en belirgin hakkı saklı tutulur, himaye görenleri her yerde korumak yeni çıktı)

İsnâd-ı ta'assub olunur merd-i gayûra
Dinsizlere tevcîh-i reviyyet yeni çıktı

(Gayretli kişiler taassubla suçlanırken dinsizlere özgü derin düşünce yeni çıktı)

İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki
Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı

(Devletin yükselmesine engel olan İslamiyet imiş, önceleri yoktu, bu rivayet yeni çıktı)

Milliyyeti nisyan ederek
her işimizde
Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı

(Her işimizde millî benliğimizi unutarak Batı düşüncesine körü körüne bağlılık yeni çıktı)

Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık
Zîra ki ziyan ortada bilmem ne kazandık

(Eyvah bu oyunda bizler yine yandık, çünkü zarar ortada bu konuda bilmem biz ne kazandık)

Ziya Paşa
Alıntı.

2 Mart 2014 Pazar

Dünyayı nasıl bu hale getirdik? - Gezegenimiz S.O.S sinyalini veriyor!

12 Ocak 2013 - 02:30 Milliyet.com.tr » Gündem» Haber
Dünyayı nasıl bu hale getirdik? - Gezegenimiz S.O.S sinyalini veriyor!
Her gün milyonlarca ton atığı ekosisteme bırakıyoruz. Bu kadar ağır yükün altında gezegenimiz ‘S.O.S’ veriyor. ‘Yavaş Dünya’ sistemiyle yaşamımızı doğanın kendini yenileme hızına indirmeliyizBiyolog Dr. Barboros Çetin Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı

İnsanlık 7 milyara ulaşan ve hızla artan nüfusuyla son 200 yıldaki doğanın ekolojik yasalarına uygun olmayan kendi kurguladığı yasalar çerçevesinde  gezegenimizin doğal sistemini bozdu. Çevresel hızlı dönüşüm doğanın kendini yenileme payını da 1980’li yıllardan itibaren yok etti. 1999 yılından itibaren lokal ölçekte ‘Cittaslow- Yavaş şehir’ kavramı dünya gündemine girmiştir. Yerleşim alanlarının hızlı ve düzensiz bir şekilde beton yığını haline dönmesi ve artan tüketim nedeniyle, mevcut kültürel ve doğal zenginlikler yok olmaya yüz tuttu.

25 Şubat 2014 Salı

İnsan hiç sevdiğine götürdüğünü sayar mı?


 Elleri arkasında bir Derviş, bağ bahçe, dağ tepe demeden geziyor, insanlara bir şeyler anlatıyor ve sürekli elinde tespih Allah’ı anıyordu. Bir gün yine bir nehrin kenarından geçerken, 18-20 yaşlarda bir genç kızın bayağı yüksek bir ağaca çıkarak zor bela elma topladığını gördü.

Mustafa Kemal ve şıh
  “  Mustafa Kemal, bir  gezisinde  öyle  bir  kişi  görürki,  dayanamayıp  yanındaki  valinin  kulağına  eğilerek  sorar;
    Kimdir  bu ? “
“  Efendim,  kendisi  şıh’ tır,  yörede  çok  hatırı  vardır …”
Bunun  üzerine  Atatürk  şıh’ı  yanına  çağırır;
“  Bak  baba,
İmanın  ölçüsü  sakalın  boyunda,  uzunluğunda  değildir.”  Diyerek  devam  eder;
“  Rica  etsemde,  en azından  peygamber  efendimizin  olduğu  gibi  kısaltsan…”
Bunları  söylerken,  eliylede  boyun  hizasını  gösterir.
Şıh,  “ Emrin  olur  paşam…” der…

ADALET VE İYİLİK